اسپری تمیز کننده سیستم ترمز وورث

یکی از انواع اسپری محافظت کننده لوازم خودرو بوده که جهت بهبود عملکرد سیستم ترمز خودرو بکار می رود. همانطور که می دانید سیستم ترمز خودرو یکی از سیستم های ایمنی خودرو بوده که نقش پررنگی در تامین امنیت خودرو و سرنشینان آن دارد از اینرو صحت عملکرد آن از اهمیت شایانی برخوردار است. اسپری سیستم ترمز وورث با مواد تشکیل دهنده آن موجب تمیز شدن سطح لنت، دیسک و سیستم ترمز شده و بهبود سیستم ترمزگیری را به همراه دارد. با توجه به کاربرد زیاد ترمز حین رانندگی طبیعی است که سطح لنت و دیسک ترمز در اثر کارکرد مداوم آلوده شده لذا اسپری تمیز کننده سیستم ترمز وورث به زدودن آلودگی ها و بهبود اصطکاک می پردازد. حال به معرفی ویژگیها و نحوه کارکرد اسپری تمیز کننده سیستم ترمز به شرح ذیل می پردازیم.

ویژگیهای اسپری تمیز کننده سیستم ترمز وورث

از جمله ویژگیهای اسپری تمیز کننده سیستم ترمز وورث افزایش اصطکاک میان لنت و صفحه بوده و موجب بهبود عملکرد سیستم ترمزگیری می شود. انواع آلودگی ها مانند روغن، گریس، گرد و خاک، گرد لنت و غیره بر روی سطح دیسک ترمز جمع شده و موجب کاهش سطح اصطکاک و در نتیجه کاهش عملکرد سیستم ترمز می گردد. اسپری تمیز کننده سیستم ترمز وورث به از بین بردن آلودگی های روی سیستم ترمز کمک نموده و بهبود کارایی آنرا موجب می گردد. نحوه کار با اسپری سیستم ترمز به این صورت است که از فاصله حدود 15 الی 20 سانتیمتری سطح دیسک را اسپری نموده و منتظر تاثیر آن برای از بین بردن آلودگی ها می شوید. اسپری تمیز کننده سیستم ترمز وورث با افزایش سطح اصطکاک موجب افزایش قدرت ترمزگیری خودرو می گردد. مواد تشکیل دهنده اسپری سیستم ترمز فاقد مواد مضر برای سیستم ترمز و لنت بوده و هیچ گونه خوردگی و آسیبی به آنها وارد نمی کند لذا استفاده از آن به طور مرتب در جهت افزایش عملکرد سیستم ترمزگیری خودرو توصیه می گردد.

 

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به زنون شاپ می باشد.

reza